Ο Σι τονίζει τη βελτίωση των σύγχρονων τουριστικών συστημάτων, την οικοδόμηση ισχυρού τουριστικού τομέα

Πολιτισμός