Η Κίνα θα βελτιώσει τις πλατφόρμες χρηματοδοτικών πιστωτικών υπηρεσιών

(Λαϊκή Καθημερινή Online)Τετάρτη 03 Απριλίου 2024

Η Κίνα δημοσίευσε σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της δημιουργίας των πλατφορμών χρηματοδοτικών πιστωτικών υπηρεσιών προκειμένου να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η κατευθυντήρια γραμμή, που εκδόθηκε από το Γενικό Γραφείο του Κρατικού Συμβουλίου, προτρέπει σε προσπάθειες για τον καλύτερο συντονισμό της οικοδόμησης των εν λόγω πλατφορμών και την τελειοποίηση του συστήματος χρηματοδοτικών υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς με βάση τις πιστωτικές πληροφορίες.

Θα γίνουν εργασίες για τη βελτίωση του μηχανισμού συλλογής και ανταλλαγής πιστωτικών πληροφοριών και για την ενθάρρυνση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η χώρα θα βελτιστοποιήσει το εθνικό δίκτυο ολοκληρωμένων πλατφορμών χρηματοδοτικών πιστωτικών υπηρεσιών και θα ενσωματώσει τις τοπικές πλατφόρμες χρηματοδοτικών πιστωτικών υπηρεσιών με επαναλαμβανόμενες λειτουργίες ή αναποτελεσματική λειτουργία.

Οι πληροφορίες των επιχειρήσεων σχετικά με το βασικό προσωπικό, τα προσόντα και τις εισαγωγές και εξαγωγές θα περιλαμβάνονται σε καταλόγους ανταλλαγής πιστωτικών πληροφοριών και οι χρηματοδοτικές πολιτικές που ωφελούν το κοινό και τις επιχειρήσεις θα είναι προσβάσιμες στις μικρότερες επιχειρήσεις μέσω αυτών των πλατφορμών.