Η Κίνα δημοσιεύει εκθέσεις σχετικά με προϋπολογισμούς, εθνικά σχέδια οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης

(CRI)Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

Δύο εκθέσεις που εγκρίθηκαν τη Δευτέρα στην 1η σύνοδο του 14ου Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου, το οποίο αποτελεί το εθνικό νομοθετικό σώμα της Κίνας, δημοσιεύθηκαν σε πλήρες κείμενο μέσω του ειδησεογραφικού πρακτορείου Xinhua την Τετάρτη.

Η έκθεση για την εφαρμογή του σχεδίου για την εθνική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 2022 και για το προσχέδιο της εθνικής οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του 2023 περιλαμβάνει τρία μέρη:

I. Εφαρμογή του σχεδίου για την εθνική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 2022,

II. Συνολικές απαιτήσεις, κύριοι στόχοι και προσανατολισμοί πολιτικής για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 2023,

III. Σημαντικά καθήκοντα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη το 2023.

Η έκθεση για την εκτέλεση του κεντρικού και τοπικού προϋπολογισμού για το 2022 και για το σχέδιο κεντρικού και τοπικού προϋπολογισμού για το 2023 αποτελείται από τρία μέρη:

I. Εκτέλεση του κεντρικού και τοπικών προϋπολογισμών του 2022,

II. Σχέδιο κεντρικού και τοπικών προϋπολογισμών για το 2023,

III. Δημοσιονομική μεταρρύθμιση και ανάπτυξη το 2023.