Ο Σι προτείνει την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Πολιτισμού

(CRI)Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

Ο Σι Τζινπίνγκ, γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (CPC), πρότεινε την Πρωτοβουλία Παγκόσμιου Πολιτισμού στην υψηλού Επιπέδου Συνάντηση, CPC σε Διάλογο με τα Παγκόσμια Πολιτικά Κόμματα, την Τετάρτη.

Εκφωνώντας μια κεντρική ομιλία στη συνάντηση, ο Σι, επίσης Πρόεδρος της Κίνας, τόνισε ότι η ανεκτικότητα, η συνύπαρξη, οι ανταλλαγές και η αμοιβαία μάθηση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών διαδραματίζουν αναντικατάστατο ρόλο στην προώθηση της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της ανθρωπότητας και στην ανάπτυξη ενός κήπου παγκόσμιου πολιτισμού καθώς το μέλλον όλων των χωρών είναι στενά συνδεδεμένο στις μέρες μας.