Το ανώτατο πολιτικό συμβουλευτικό όργανο της Κίνας ολοκληρώνει τη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής

(CRI)Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Η 14η Εθνική Επιτροπή της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης (CPPCC), του κορυφαίου πολιτικού συμβουλευτικού οργάνου της Κίνας, ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής τη Δευτέρα.

Η συνεδρίαση αποφάσισε ότι θα συσταθούν 10 ειδικές επιτροπές υπό την Εθνική Επιτροπή της CPPCC, οι οποίες θα καλύπτουν πολλούς τομείς όπως προτάσεις, οικονομία, γεωργία και κοινωνικές, νομικές, εθνοτικές, θρησκευτικές και εξωτερικές υποθέσεις.

Στη συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής εγκρίθηκαν και οι κατάλογοι ονομάτων των διευθυντών και υποδιευθυντών των ειδικών επιτροπών.

Ο Γουάνγκ Χουνίνγκ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της CPPCC, προήδρευσε της συνεδρίασης.

Ο Γουάνγκ κάλεσε την CPPCC να παίξει καλύτερα τον ρόλο της ως ειδικό συμβουλευτικό όργανο και τα μέλη της μόνιμης επιτροπής της Εθνικής Επιτροπής της CPPCC να οργανώσουν σχολαστικά τις πολιτικές συμβουλευτικές δραστηριότητες.

Η συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής ξεκίνησε την Κυριακή.