Το ανώτατο πολιτικό συμβουλευτικό όργανο της Κίνας εγκρίνει χρονοδιάγραμμα για την ετήσια σύνοδο

(CRI)Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

Ο Γουάνγκ Γιάνγκ, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της 13ης Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης (CPPCC), προεδρεύει της τελικής συνεδρίασης της 25ης συνόδου της Διαρκούς Επιτροπής της 13ης Εθνικής Επιτροπής της CPPCC και εκφωνεί ομιλία στο Πεκίνο, την πρωτεύουσα της Κίνας, 17 Ιανουαρίου, 2023. (Xinhua/Liu Bin)

Το ανώτατο πολιτικό συμβουλευτικό όργανο της Κίνας ενέκρινε απόφαση για τη διεξαγωγή ετήσιας συνόδου και ενέκρινε σχέδιο ημερήσιας διάταξης και το χρονοδιάγραμμα για το γεγονός.

Η Διαρκής Επιτροπή της 13ης Εθνικής Επιτροπής της Κινεζικής Λαϊκής Πολιτικής Συμβουλευτικής Διάσκεψης (CPPCC) έλαβε τις αποφάσεις αυτές κατά την 25η σύνοδό της, η οποία ολοκληρώθηκε την Τρίτη στο Πεκίνο.

Ο Γουάνγκ Γιάνγκ, πρόεδρος της 13ης Εθνικής Επιτροπής της CPPCC, προήδρευσε της συνεδρίασης και εκφώνησε μια ομιλία.

Σημειώνοντας τη σημασία της πρώτης συνόδου της 14ης Εθνικής Επιτροπής της CPPCC για την κινεζική πολιτική, ο Γουάνγκ κάλεσε για σχολαστικές προετοιμασίες για την επιτυχή σύγκλησή της.

Η σύνοδος θα ξεκινήσει στις 4 Μαρτίου, σύμφωνα με απόφαση της Διαρκούς Επιτροπής της 13ης Εθνικής Επιτροπής της CPPCC.

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης και το χρονοδιάγραμμα για την επερχόμενη ετήσια εκδήλωση θα υποβληθούν σε προπαρασκευαστική συνεδρίαση για συζήτηση, σύμφωνα με τη συνεδρίαση της Τρίτης.